SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Policy Aktiv Ungdoms Zwing it

 

Dans – Musik – Energi – Sång – Glädje - Respekt – Gemenskap – Kreativitet - Kamratskap

 

Alkohol-, tobak- och narkotika

Aktiv Ungdoms Zwing it ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtion, stoppa narkotikaanvändande samt användning av tobak. Föreningens ledare och styrelseledamöter ska föregå som goda exempel samt vara väl medvetna om sina roller som förebilder. I samband med föreningens aktiviteter ska ingen alkohol förtäras eller finnas till försäljning. Representanter för föreningen ska heller inte använda tobak i eller kring våra lokaler eller arrangemang.

Om en elev påträffas påverkad av alkohol eller droger, eller ertappas med tobak i samband med Aktiv Ungdoms Zwing it’s aktiviteter, ska enskilt samtal tillsammans med eleven och omyndig elevs föräldrar ske omgående. Om händelsen kräver det så ska kontakt tas med sociala myndigheter eller polis.

 

 

Jämställdhet, jämlikhet och sexuella trakasserier

Aktiv Ungdoms Zwing it ska verka för att alla människor ska känna sig lika välkomna och lika mycket värda inom vår förening. Vi ska också verka aktivt för att uppmuntra en icke- traditionellt könsinriktad undervisning och arbeta för att alla barn, ungdomar och vuxna får en likvärdig och icke könsbunden undervisning i vår verksamhet. Vi ska vara lyhörda för eventuella trakasserier och genast agera i alla situationer som kan uppfattas som kränkande för någon inom vår förening. Representanter för vår förening ska ta ansvar för att motverka att sådana situationer uppstår. Vår förenings ledare ska arbeta med att förebygga all typ av mobbing och utanförskap genom att vara närvarande och tydliga i sitt ledarskap.

 

 

Revidering

Denna policy revideras av föreningens styrelse i samband med styrelsesamling efter årsmöte varje år. Då uppdateras också policyn som finns på vår hemsida www.zwingit.se. 

 
Copyright © Aktiv Ungdoms Zwing it 2022.